Your browser does not support JavaScript! Poistenie Allianz
ďalšie krajiny
0907 360 767
konzultácia ZDARMA
$slides

Poistenie Allianz

 • ročné poistenie bez podmienky návratu na SVK
 • neobmedzené krytie liečebných nákladov
 • krytie I nákladov spojených s COVID19
 • možnosť uzavrieť I zo zahraničia – poistenie je platné po 6. dňoch

Zložky cestovného poistenia

Základ tvorí poistenie liečebných nákladov a je možnosť pripoistiť si fixný balík, ktorý zahŕňa úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie asistenčných služieb a poistenie záchrana ako samostatný balík.

Poistenie liečebných nákladov

 • je úhrada nevyhnutných nákladov vzniknutých v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti poskytovaná v neobmedzenej výške. Poistné plnenie pri akútnom vyšetrení zubov do 335EUR. Poistnou udalosťou je teda zmena zdravotného stavu, ktorá nastala počas cesty.

Poistenie batožiny

 • finančná náhrada za stratu, poškodenie alebo odcudzenie batožiny v rozsahu osobné veci, cennosti, elektronické a optické prístroje a športové potreby.

 • Batožina je poistená na sumu 1 500 EUR. Cennosti, športové vybavenie, elektronické a optické prístroje sú poistené na sumu 750 EUR. Cestovné doklady sú poistené do maximálnej sumy 335 EUR. V prípade krádeže vecí z motorového vozidla je limit plnenia 500 EUR.

Úrazové poistenie

 • finančné odškodnenie poisteného postihnutého úrazom (20.000€), prípadne odškodnenie pozostalých v prípade úmrtia následkom úrazu (10.000€).

Poistenie zodpovednosti za škodu

 • poisťovateľ za poisteného nahradí škody, ktoré poistený neúmyselne spôsobí na majetku alebo na zdraví tretej osoby max. do 200.000€.

Poistenie doplnkových asistenčných služieb

 • okrem štandardnej asistencie pri zdravotných výkonoch poskytujeme aj asistenciu pri právnej pomoci (1200€), pomoc pri strate alebo odcudzení dokladov (335€), pomoc pri neskorom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou o viac ako 24 hodín, základnú technickú pomoc pri škode na majetku v mieste bydliska poisteného (170€).

Poistenie záchrana

 • krytie nákladov na záchrannú činnosť horskej služby a záchrannej služby do 16 600€.

 

ALLIANZ (liečebné náklady) 

Základný balík - CELÝ SVET bez USA a Kanady

ALLIANZ

CENA

218,50EUR

LIEČEBNÉ KRYTIE

neobmedzene

ZUBNÉ OŠETRENIE

335 EUR

OBJEDNÁVKA ALLIANZ

 

ALLIANZ (liečebné náklady + fixný balík)

Stredný balík - CELÝ SVET bez USA a Kanady

ALLIANZ

CENA

268,85 EUR

LIEČEBNÉ KRYTIE

neobmedzene

ZUBNÉ OŠETRENIE

335 EUR

ÚRAZOVÉ POISTENIE

Smrť úrazom – 10.000EUR

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Zdravie – 200.000 EUR

Matejok – 200.000 EUR

POISTENIE BATOŽINY

Celkovo – 1.500 EUR

Limit na vec – 1.500EUR

POISTENIE CESTOVANIA LIETADLOM

-

POISTENIE ASISTENČNÝCH SLUŽIEB

Právna asistencia – 1.200 EUR

POISTENIE NÁKLADOV ZA ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ

-

 

ALLIANZ (liečebné náklady + fixný balík + záchrana)

Najvyšší balík - CELÝ SVET bez USA a Kanady

ALLIANZ

CENA

285,00 EUR

LIEČEBNÉ KRYTIE

neobmedzene

ZUBNÉ OŠETRENIE

335 EUR

ÚRAZOVÉ POISTENIE

Smrť úrazom – 10.000EUR

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Zdravie – 200.000 EUR

Matetok – 200.000 EUR

POISTENIE BATOŽINY

Celkovo – 1.500 EUR

Limit na vec – 1.500 EUR

POISTENIE CESTOVANIA LIETADLOM

Oneskorenie batožiny – 70-140 EUR

POISTENIE ASISTENČNÝCH SLUŽIEB

Právna asistencia – 1.200EUR

POISTENIE NÁKLADOV ZA ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ

16.600 EUR

 

Ak máte otázky, kontaktujte nás. Radi pre vás zmluvu pripravíme. ;)

Základný balík - CELÝ SVET bez USA a Kanady

ALLIANZ

GROUPAMA

CENA

218,50EUR

115,92 EUR

LIEČEBNÉ KRYTIE

neobmedzene

50.000EUR

ZUBNÉ OŠETRENIE

335 EUR

250EUR